• شماره تماس00982144380103-6
  • ایمیلinfo@sabataminparsian.com
  • امور سهام44380907 21 98+
  • فکس07 01 38 44 21 98+
  • آدرستهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار عرب حسینی، پلاک 62
  • کدپستی1461656516

با ما در تماس باشید