شرکت‌های گروه صبا تامین پارسیان

پارسیس کانی

اطلاعات بیشتر

توسعه گردشگری صبا

اطلاعات بیشتر

توسعه معادن و صنایع معدنی پارسیان

اطلاعات بیشتر

معین پارسیان پارس

اطلاعات بیشتر

اخبار و اطلاعیه های گروه صبا تامین پارسیان

اخبار
اطلاعیه ها
مزایده و مناقصه

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

اموال ودارایی های گروه صبا تامین پارسیان

به تفکیک حوزه فعالیت

0زمین و ساختمان
99+سیاحتی و گردشگری
99+صنایع و معادن
37+کسب و کار تجاری

همکاران گروه صبا تامین پارسیان