معین پارسیان پارس

تاریخچه شرکت

شرکت معین پارسیان پارس با هدف تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی مورد نیاز بانک پارسیان و شرکت‌های تابعه و سایر شرکت‌ها در تاریخ 16 آبان 1395 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. شرح فعالیت شرکت معین پارسیان پارس تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بانک پارسیان و شرکت های تابعه و سایر شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی و بهره برداری و اداره مراکز رفاهی بانک پارسیان و شرکت های تابعه و سایر شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی ، اقدام ، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی و اقامتی و پذیرایی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن (اعم از خدماتی ، اداری ، اجتماعی ، امور هتلداری بطور کامل شامل هتل ، ویلا ، و زائر سرا چه آنکه اماکن به شرکت تعلق داشته باشد و چه آنکه بهره برداری و اداره آنها به شرکت واگذار گردد .) همچنین ایجاد و اداره و بهره برداری از مجتمع های خدماتی، تفریحی و پذیرائی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و قبول و انجام خدمات سرویس دهی و امور نظافتی و بهداشتی و نگهداری محوطه و فضاهای سبز و انجام خدمات مورد نیاز سازمان ها و بانک ها از قبیل: انبارداری ، مخابراتی ، ارزیابی مطالبات ، تایپ و تکثیر و بطور کلی قبول و انجام هر اقدام و عملی که تحت عنوان خدمات قرار گیرد .

معین پارسیان پارس

اهم زمینه‌های فعالیت شرکت در چارچوب اساسنامه

ورود به حوزه‌ی فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک
ورود به حوزه‌ی فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک
ورود به حوزه‌ی فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک
ورود به حوزه‌ی فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک

مشتریان شرکت