معین پارسیان پارس

تاریخچه شرکت

شرکت معین پارسیان پارس با هدف تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی مورد نیاز بانک پارسیان و شرکت‌های تابعه و سایر شرکت‌ها در تاریخ 16 آبان 1395 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. شرح فعالیت شرکت معین پارسیان پارس تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بانک پارسیان و شرکت های تابعه و سایر شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی و بهره برداری و اداره مراکز رفاهی بانک پارسیان و شرکت های تابعه و سایر شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی ، اقدام ، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی و اقامتی و پذیرایی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن (اعم از خدماتی ، اداری ، اجتماعی ، امور هتلداری بطور کامل شامل هتل ، ویلا ، و زائر سرا چه آنکه اماکن به شرکت تعلق داشته باشد و چه آنکه بهره برداری و اداره آنها به شرکت واگذار گردد .) همچنین ایجاد و اداره و بهره برداری از مجتمع های خدماتی، تفریحی و پذیرائی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و قبول و انجام خدمات سرویس دهی و امور نظافتی و بهداشتی و نگهداری محوطه و فضاهای سبز و انجام خدمات مورد نیاز سازمان ها و بانک ها از قبیل: انبارداری ، مخابراتی ، ارزیابی مطالبات ، تایپ و تکثیر و بطور کلی قبول و انجام هر اقدام و عملی که تحت عنوان خدمات قرار گیرد .

معین پارسیان پارس

متخصص در تامین نیروی انسانی توانمند و خبره

اهم زمینه‌های فعالیت شرکت در چارچوب اساسنامه

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بانک پارسیان و شرکت های تابعه
بهره برداری و اداره مراکز رفاهی بانک پارسیان و شرکت های تابعه
اقدام ، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی و اقامتی و پذیرایی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن
انجام کلیه امور مرتبط با خدمات از قبیل حمل و نقل درون شهری امور نظافتی، فضاهای سبز و ...

مشتریان شرکت