اطلاعیه تمدید مهلت واگذاری سهام:

به اطلاع سهامداران محترم شرکت صبا تامین پارسیان می رساند که این شرکت بنا به تقاضای سهامداران محترم مهلت واگذاری سهام را به شرح ذیل تمدید نموده است.

  1. حداکثر سهام قابل واگذاری به هر سهامدار: سیصد هزار سهم
  2. نرخ فروش هر سهم: سه هزار و یکصد و پنجاه ریال
  3. تمدید مهلت واگذاری: از تاریخ 1402/06/09 الی 1402/06/19
  4. شماره حساب واریز وجه سهام: 609-00222660-470 نزد بانک پارسیان شعبه کیش به نام شرکت آتیه پارسیس کیش
  5. اولویت بندی تقاضا ها: اولویت واگذاری سهام مذکور به افرادی است که طی موعد مقرر نسبت به واریز وجه زودتر اقدام نموده باشند.
  6. ضمن مراجعه به سایت شرکت فقط یکبار امکان ثبت نام و واریز وجه (در یک مرحله) فراهم است.
  7. لطفا پس از واریز وجه نسبت به تکمیل نمودن فرم زیر جهت ثبت اطلاعات اقدام نمایید. 

در ضمن در صورت نیاز با واحد امور سهام شرکت با شماره 44380907-021 تماس حاصل فرمایید.