تأسیس موسسه تأمین آتیه کارکنان گروه پارسیان

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم میرساند هیئت مدیره شرکت صبا تأمین پارسیان پس از انجام تحقیقات و مطالعات کافی و نیز برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته تخصصی،  پیشنهاد تأسیس موسسه را به بانک پارسیان ارائه نمود.  

پیشنهاد فوق در هیئت عامل محترم بانک پارسیان مطرح و به موجب مصوبه شماره 198127 مورخ 1402/07/18 تأسیس موسسه تأمین آتیه کارکنان گروه پارسیان تأیید و در تاریخ 1402/07/22 دستور انجام اقدامات اجرایی مربوط به تشکیل موسسه مذکور به این شرکت ابلاغ گردیده است.

با عنایت به ابلاغیه فوق، اقدامات لازم در رابطه با ثبت موسسه مذکور در حال انجام بوده و در این خصوص همزمان با پیشرفت امور، اطلاع رسانی انجام خواهد شد. یادآوری می نماید پس از ثبت موسسه مذکور و در صورت تأیید سهامداران شرکت صبا تأمین پارسیان ، سهام سهامداران به واحدهای سرمایه گذاری تبدیل و رابطه سهامداری کارکنان بانک پارسیان و شرکت های گروه به رابطه عضویت در موسسه تغییر می یابد.

پس از طی این فرآیند، ساز و کار سرمایه گذاری اعضاء به گونه ای خواهد شد که ضمن محاسبه ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش های قابل بازیافت (در فواصل زمانی تعریف شده) بخشی از موارد مطروحه توسط سهامداران محترم در این تغییر وضعیت برطرف می گردد.