گزارش‌های مالی

صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

قابل توجه سهامداران محترم
در اجراي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 در سایت قرار گرفت.
دانلود صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان

 ——————————————————————–

صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

قابل توجه سهامداران محترم
در اجراي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 در سایت قرار گرفت.
دانلود صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان

 ——————————————————————–

صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

قابل توجه سهامداران محترم
در اجراي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 در سایت قرار گرفت.
دانلود صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان

  ——————————————————————–

صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان سال مالی منتهی به 30 اسفند

در اجراي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام موضوع عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفند 1391 از محل سود حاصله 52 ريال به ازاي هر سهم به حساب سهامداران محترم واريز گرديد .
همچنين مقرر شد از اين محل مبلغ دو ميليون ريال (بابت استهلاك قسط تسهيلات اعطايي به كاركنان جهت سرمايه گذاري در اين شركت) طي مهلت مقرر قانوني به بانك و شركتهاي متبوعه پرداخت و مابقي بعنوان سود انباشته منظور تا در فرصت مقتضي به افزايش سرمايه تبديل گردد

دانلود صورت مالی شرکت صبا تامین پارسیان